Workshops


Jag håller en studiecirkel i samarbete med ABF Malmö i april-maj 2024. 
Om du eller någon du känner är intresserad av att lära grunderna i muntligt berättande så hjärtligt välkommen!


Workshops: med pedagoger, bibliotekarier, föräldrar, skolelever och SFI-studenter. Eller med vem som helst som vill berätta mer, i sin vardag, på sin fritid, i sitt yrkesliv. Jag tycker det är så roligt att få prata om och lära ut något jag brinner för, att se hur deltagare växer och utvecklas och klarar något de kanske aldrig trodde sig om.
Pedagoger för alla åldrar och skolformer samt bibliotekarier har alla glädje och nytta av att använda muntligt berättande i verksamheten – och av att kunna fånga uppmärksamheten och väcka nyfikenhet och entusiasm.


Ett uppskattat skolpaket är: Workshop i muntligt berättande med pedagogerna + föreställning för klassen/klasserna + en eller flera workshops med eleverna. Förmågan att berätta och uttrycka sig finns med i läroplanen. Under workshopen tränas bl.a. språk, kreativa lärprocesser samt värdegrundstänkande. Helt anpassningsbar till ålder och språknivå.
Jag har även gjort ett liknande paket för SFI-studenter, alltså vuxna människor. Det är lättare att förstå innehåll på ett nytt språk när det uttrycks i berättande form och det tränar språkmelodi och grammatik på samma intuitiva sätt som vi lär oss som barn.
Berättarkurs för föräldralediga: Det är vetenskapligt visat att att berätta och läsa för sina barn från späd ålder ökar ordförrådet, koncentrationsförmågan och underlättar framtida läs- och skrivinlärning. Det stärker relationen och förtroendet mellan barn och förälder, båda vinner på det.


Workshop för dig som vill bära fram ett budskap: Vad är narrativ och hur påverkar de oss och vårt tänkande? Du kanske är präst, diakon, kyrkvärd etc. och vill få fram berättelsen och metaforerna ur en urgammal text. Du kanske är aktivist och vill få fram ditt budskap om miljön eller mänskliga rättigheter. Att förstå hur narrativ är uppbyggda kan både hjälpa oss att se igenom falska dikotomier och att bära fram värdegrund och vetenskap.