Samarbeten

 

Berättargruppen Ägir
Vi är en samling berättare i Malmö med omnejd. Vi vill främja det muntliga berättandet och håller berättaraftnar första onsdagen i månaden året runt. Det har vi gjort sedan 2011, i samarbete med kaféer, antikvariat och bibliotek och i parker. Under pandemins värsta tid höll vi dem online, men nu har vi gått tillbaka till att hålla fysiska träffar igen. Det är något speciellt som händer när en berättelse får luft under vingarna i samspel med de människor som sitter tillsammans i samma rum. Men det är också något speciellt att människor med teknikens hjälp kan dela berättelser med varandra oavsett hur långt borta, så vi petar in en och annan online-afton då och då.
Vi vill locka nya lyssnare att upptäcka denna urgamla kulturform och vi vill locka människor att upptäcka sin inre berättare och våga hitta sin egen röst.
Allt detta gör vi helt ideellt, helt i berättarglädjens namn, så det kostar inget att titta in – ingen föranmälan behövs. Välkommen du också! Följ oss på Facebook, så vet du när nästa tillfälle ges.

Stockholms blodbad
Detta samarbete med den danske berättaren Svend-Erik Engh startade några år innan det gått 500 år sedan den historiska händelsen. Vi utforskar vad den betyder för oss som danskar och svenskar idag. Vi använder historiska dokument satta i perspektiv med folksagor och våra egna tankar. Det har hittills blivit minst en föreställning om året, oftast kring årsdagen 8 november – de senare med olika gästsamarbeten. Det har också blivit ett samarbete med den danska undervisningssidan Storybox.dk: Blodbadet i Stockholm. Denna föreställning går att kombinera med workshop/samtal och det går att göra den åtminstone delvis online. För vuxna och för skolklasser (10 år och uppåt). Vi gör den gärna i både Danmark och Sverige, vi blandar medvetet svenska och danska.

Dömd till döden 1756 – Var Hanna från Östra Grevie en häxa?
En berättad föreställning med en blandning av fakta och folklore, om en människa som bodde i Östra Grevie.
Uttrycken växlar mellan en guidning in i den värld Hanna levde i, glimtar av hennes liv, samt berättelser med ursprung i folkliga föreställningar.
Lars Berglund är en historieintresserad Skånepåg som arbetat som guide bl.a. på Malmö museer. Numera bor han i Östra Grevie, ett stenkast från den gamla landsvägen.
Anna Lundquist är muntlig berättare och pedagog med en särskild plats i hjärtat för folksagor. Hon skapar även egna berättelser och håller workshops i berättande. Granne med Lars.
Exakt vem Hanna Hansdotter var kommer vi aldrig att få veta, men vi kan fundera över hur det skulle kunnat vara, vad som var sannolikt – och är det så stor skillnad mellan då och nu?
Se en trailer från vår premiärföreställning under Oxie härads hembygdsförenings jubileumsfest på Kummingården!

Grannspråksprojektet
Ett samarbete mellan danske Jens Peter Madsen, norska Hilde Eskild och svenska Anna Lundquist som började i Odense 2022. Under deras spoken word-festival samt en festivalvecka i det närliggande området, höll vi workshops och gjorde föreställningar på alla tre språken, en del tillsammans med musiker. Vi bevisade vår teori om att det är lättare att förstå varandras språk, som ju är både lika och olika, när vi berättar historier. Den narrativa formen drar oss in i handlingen och ger ett sammanhang till ovana ord och uttal. Vi kommer gärna till skolor, bibliotek mm och håller föreställning och/eller workshop, i alla våra nordiska länder. Det finns inskrivet i skolans läroplan att alla elever ska ha grundläggande kännedom om grannspråken, i alla länderna. Men även vuxna kan ha stor glädje av att träna sina öron att höra vad grannarna säger!