Samarbeten och engagemang

Berättargruppen Ägir

Vi ordnar berättarkaféer och ger berättarföreställningar och samarbetar med andra berättare. Som grupp är vi medlemmar i Berättarnätet Sverige som är en paraplyorganisation för berättarföreningar i landet. Medlemmarna i Berättargruppen Ägir går att anlita både tillsammans och var för sig – för föreställningar, berättarkaféer, workshops, mm.

Den första onsdagen varje månad har vi berättarkafé kl. 18 – 20. Där är alla välkomna att lyssna och berätta! Det händer också att vi dyker upp på andra tider och på olika platser med andra berättarkaféer och evenemang. Mer information samt senaste uppdateringar finns på www.berattarkafe.wordpress.com Följer du oss på Facebook så hittar du oss alltid – där hittar du oss som Berättargruppen Ägir.

Sagovävarna

En avknoppning inom Berättargruppen Ägir som vill fokusera särskilt på scenkonst och konstnärlig utveckling. Just nu håller vi på att skapa en föreställning om Skånes egen sago- och folklivssamlare Eva Wigström.

 Skånska berättare

En samlingsförening för berättare i Skåne. Vi ordnar Skånemästerskap i berättarslam mm.

Berättarnätet Sverige

Jag sitter med i styrelsen för BNS. Det är en paraplyorganisation för Sveriges berättarföreningar, som vill främja och informera om olika former av muntligt berättande i Sverige, samt samverka med berättare och berättarföreningar runt om i världen. BNS är medlem i FEST, en Europeisk paraplyorganisation för europeiska berättare.

Malmö amatörteaterforum

Jag sitter med i styrelsen för MAF, en paraplyorganisation för amatörteaterföreningar i Malmö som tillhandahåller lokaler, ateljé, verkstad och tekniker mm. åt sina medlemmar.